การจดทะเบียนโดเมนของคุณกำลังรอดำเนินการ โปรดกลับมาตรวจสอบในอีก 1 ชั่วโมง

เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ iLC (International Language Center) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญให้บริการทางด้านรับทำวีซ่าโดยตรง เพื่อช่วยเหลือทุกท่านให้ได้รับวีซ่าได้ตามต้องการ กับประเทศที่ต้องการจะเดินทาง จนกระทั้ง  iLC (International Language Center)  ได้รับความสำเร็จอย่างสูงในการได้รับอนุมัติวีซ่าของประเทศต่างๆ ทั่วโลก          เนื่องจากทางเรามีบริการหลากหลายรูปแบบไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน  และเป็นตัวกลางในการยื่นขอวีซ่ากับสถานทูตแต่ละประเทศ สำหรับทุกท่านที่พบปัญหา เพื่อช่วยให้ท่านเข้าใจรูปแบบปัญหาที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด จึงทำให้ท่านประหยัดเวลา รวมไปถึงความแน่นอนในการได้รับวีซ่า            

จากการที่  iLC (International Language Center)  มีความชำนาญในเรื่องกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง จึงทำให้ได้รับการอนุมัติวีซ่าเร็วและง่ายขึ้น จึงพร้อมดำเนินการให้แก่ท่าน ตั้งแต่จัดเตรียมเอกสาร ประเมินแนะนำขั้นตอน  พร้อมแก้ปัญหาที่จะเกิด การเตรียมตัว รวมไปถึงดูแลยื่นเอกสารที่สถานทูตในแต่ละประเทศ          ถ้าคุณเป็นคนนึงที่อยากเดินทางไปต่างประเทศ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ และไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร เราสามารถให้คำปรึกษา และบริการยื่นวีซ่าให้คุณได้             

 iLC (International Language Center)  เป็นบริษัทที่รับทำวีซ่าทุกประเภท อาทิ เชงเก้นวีซ่า (Schengen visa), วีซ่าอเมริกา วีซ่าอังกฤษ วีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าฝรั่งเศส วีซ่าสวีเดน วีซ่าญี่ปุ่น วีซ่าจีน วีซ่านิวซีแลนด์ วีซ่านอร์เวย์ วีซ่าฟินแลนด์ วีซ่าออสเตรีย วีซ่าอินเดีย วีซ่าเนเธอร์แลนด์ วีซ่าพม่า เป็นต้น นอกจากนี้เรายังมีบริการรับแปลเอกสาร บริการรับรองเอกสารภาษาอื่นๆ บริการประกันการเดินทาง และบริการอื่นๆอีกมากมาย

iLC (International Language Center) มีประสบการณ์ในการทำวีซ่ามาเป็นเวลามากกว่ากว่าสิบปี โดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้บริการคำปรึกษาท่านตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว,วีซ่าเยี่ยมญาติ/ เพื่อน, วีซ่าถาวร วีซ่าแต่งงาน วีซ่าคู่หมั้น วีซ่านักเรียน นอกจากนี้ยังมีบริการ แปลเอกสารต่างๆทุกประเภท นอกจากนี้เรามีบริการให้คำปรึกษาในการยื่นขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหาของผู้ต้องการยื่นวีซ่า ประเมินโอกาสในการยื่นขอวีซ่าของท่านให้มีการดำเนินการอย่างถูกต้องiLC (International Language Center) ศูนย์บริการรับแปลทุกภาษาทั่วโลก
บริการ รับแปลเอกสาร และบริการด้านภาษาอื่นๆ ครบวงจร
 • แปลเอกสารราชการ -- บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง -- รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
 • แปลสัญญา - แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • จัดหาล่าม -- บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว
 • บริการเขียน resume -- บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO 
 • แปลโฆษณา - แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing 
 • แปลงานวิจัย - แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา 
 • แปลจดหมาย - แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ 


บริการอื่นๆ ของ iLC (International Language Center)
 • บริการแปลเอกสารทุกประเภทกว่า 300 ภาษา 
 • บริการปรึกษาด้านงานแปลทุกประเภท ในการนำไปใช้ทั้งในและต่างประเทศ
 • บริการประทับตรากรมการกงสุลและสถานทูตต่างๆ
 • รับรองผู้เชี่ยวชาญศาลยุติธรรม และโนตารี่พับลิค Notary Public
 • บริการขอวีซ่าทั่วโลกและให้คำปรึกษา
 • บริการจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ 
 • ประกันการเดินทาง จองและตั๋วเครื่องบินทั่วโลก
 • บริการที่ปรึกาษากฎหมายโดยทนายผู้มีประสบการณ์กว่า 12 ปี
 • บริการแปลเอกสารพร้อมรับรอง NAATI
 • บริการรับรองเอกสารโดยกระทรวงต่างประเทศ กรมการกงสุล นิติกรไทย
 • บริการล่ามแปลภาษา
 • บริการรับจดทะเบียนกับชาวต่างชาติในประเทศไทย
 • รับทำวีซ่าทำงานของชาวต่างชาติ Work Permit
 • บริการทำ ED Visa 
 • รับจองโรงแรมสำหรับยื่นขอวีซ่าทั่วโลก
 • รับแปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ แปลเอกสารสำคัญ แปลเอกสารรับรอง ทุกประเภท ทุกภาษา รับรองเอกสาร กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ รับรองทนาย กระทรวงยุติธรรม โนตารี่ พับลิค (Notary Public) และอื่นๆ ทุกประเภท
 • รับแปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือ เอกสารฝึกอบรม แปลงบการเงิน รายงานประจำปี เอกสารวิชาการ เอกสารความปลอดภัย แปลหนังสือรับรองบริษัท จุดประสงค์บริษัท เอกสารการจดทะเบียนบริษัท รายชื่อผู้ถือหุ้น, รายงานประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ 
 • รับแปลสัญญา แปลกฎหมาย เอกสารซื้อขาย เช่าซื้อต่างๆ แปลสิทธิบัตร หนังสือบริคณฑ์สนธิ ทุกประเภท โดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย พร้อมรับรองเอกสาร
 • รับจัดหาล่าม บริการจัดหาล่ามภาษาหลักๆ ล่ามแปลสด ล่ามงานสัมนา ล่ามรับรองแขกต่างชาติ ล่ามนำเที่ยว
 • รับบริการเขียน resume บริการเขียนจดหมายแนะนำตัว (Cover Letter) รับเขียน resume, เขียน essayหริอ statement of purpose สำหรับสมัครงาน เรียนต่อ รวมถึงจดหมายประเภทอื่นๆ ทุกประเภท รับเขียนบทความ SEO 
 • รับแปลโฆษณา แปลซับไตเติ้ลหนัง ละคร โบรชัวร์ ลงเสียง พากษ์เสียง แปลเว็บไซต์ presentation นำเสนอผลงาน ทำตัวอักษร Art Work หรือ Desktop Publishing 
 • รับแปลงานวิจัย แปลหนังสือเรียน แปลบทคัดย่อ ตรวจแก้วิทยานิพนธ์ แปลข่าวต่างประเทศ บทความวิชาการ journal จากต่างประเทศ ทุกภาษา 
 • รับแปลจดหมาย แปลจดหมายติดต่อกับเพื่อนต่างชาติ แปลอีเมล์ หาคู่ต่างชาติ ให้คำปรึกษาการแต่งงานกับชาวต่างชาติ และแปลเอกสารอื่นๆ 
 • แปลเอกสารราชการ บริการแปลเอกสารราชการ เช่น ทะเบียนบ้าน ใบเกิด บัตรประชาชน ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ใบสมรส ใบหย่า เอกสารทางทหาร หนังสือรับรองบริษัท ฯลฯ
 • แปลเอกสารเฉพาะทาง รับแปลคู่มือต่างๆ เอกสารการแพทย์ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ ศาสนา ฯลฯ
 • แปลเอกสารทางกฎหมาย แปลคำสั่งศาล สัญญาทุกชนิดเช่น สัญญาเช่า สัญญาจ้างงาน สัญญาซื้อขาย เอกสารทางกฎหมายทุกชนิด
 • แปลเอกสารทางการศึกษา ประกาศนียบัตร แปลหนังสือเรียน ใบปริญญาบัตร วิทยานิพนธ์ ทรานสคริป หนังสือรับรองการศึกษา ใบประกอบวิชาชีพต่างๆ บทเรียน ตรวจแก้วิทยานิพนธ์
 • แปลเอกสารโฆษณา แปลซับไตเติ้ล แปลเว็บไซต์ โบรชัวร์ พรีเซนเทชั่นฯ
 • แปลเอกสารทั่วไป แปลจดหมายต่างๆ นวนิยาย งบการเงิน งบดุลกำไรขาดทุน บัญชี รายงานประจำปี เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง แปลข่าวต่างประเทศ เอกสารประมูล รายงานการประชุม ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
 

ติดต่อเรา

ข้อมูลติดต่อ

โทรเลย
 • 094 895 8999

ที่อยู่

ดูเส้นทาง
46/1-2 Chimplee road
Kaen, 40000
ในเมือง, เมือง
ขอนแก่น 40000
ไทย

เวลาทำการ

จ.:9:00–18:00
อ.:9:00–18:00
พ.:9:00–18:00
พฤ.:9:00–18:00
ศ.:9:00–18:00
ส.:9:00–18:00
อา.:ปิดทำการ
ติดต่อเรา
ส่งข้อความแล้ว เราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด